ENERGO-KONCEPT prowadzi usługi inżynierskie obejmujące:

- analizy i oceny ekonomicznych możliwości wykorzystania potencjalnych źródeł oszczędności energii - projektowania obiektów i instalacji przemysłowych do wytwarzania gorącej wody i pary technologicznej ze wskazaniem na alternatywne źródła energii.
Read more