Zakres działalności

+projektowanie i produkcja
-urządzeń ciśnieniowych w ramach dyrektywy 97/23/WE (PED),
– specjalistycznych wymienników ciepła,
– ekonomizerów do kotłów wodnych i parowych,
– kotłów wodnych i parowych małej i średniej mocy opalanych paliwami stałymi i biomasą,
– palenisk retortowych i rusztów schodkowych do spalania odpadów, torfu i biomasy,
– naczyń wzbiorczych i zbiorników,
– drzwi włazowych, wzierników, klap antyeksplozyjnych w wykonaniu gazoszczelnym i/lub żaroodpornym do kanałów spalin, kotłów, piecy przemysłowych i aparatów,
– elementów dodatkowych i pomocniczych do ciepłownictwa i energetyki,
+usługi techniczne w zakresie
– specjalistycznego montażu i spawania urządzeń ciśnieniowych, armatury itp.,
– napraw i remontów urządzeń nadzorowanych przez UDT,
– wykonawstwa elementów urządzeń z materiałów ogniotrwałych
+Usługi inżynierskie obejmujące
– analizy i oceny ekonomicznych możliwości wykorzystania potencjalnych źródeł oszczędności energii,
– projektowania obiektów i instalacji przemysłowych do wytwarzania gorącej wody i pary technologicznej ze wskazaniem na alternatywne źródła energii.

ENERGO-KONCEPT


Bogate doświadczenie całej naszej załogi zdobyte w sektorze cieplnym i energetyce pozwala nam sprawnie i skutecznie realizować powierzone naszej firmie zadania.


ENERGO-KONCEPT

  • Projektowanie i produkcja

    – urządzeń ciśnieniowych w ramach dyrektywy 97/23/WE (PED), – specjalistycznych wymienników ciepła, – ekonomizerów do kotłów wodnych i parowych, – kotłów wodnych i parowych małej i średniej mocy opalanych paliwami stałymi i biomasą, – palenisk retortowych i rusztów schodkowych do spalania odpadów, torfu i biomasy, – naczyń wzbiorczych i zbiorników,.
  • Usługi techniczne

    Wykonujemy usługi technicznie w zakresie: – specjalistycznego montażu i spawania urządzeń ciśnieniowych, armatury itp., – napraw i remontów urządzeń nadzorowanych przez UDT, – wykonawstwa elementów urządzeń z materiałów ogniotrwałych.
  • Usługi inżynierskie

    – analizy i oceny ekonomicznych możliwości wykorzystania potencjalnych źródeł oszczędności energii, – projektowania obiektów i instalacji przemysłowych do wytwarzania gorącej wody i pary technologicznej ze wskazaniem na alternatywne źródła energii..