Kotłownia wsadowa na słomę

W skład kotłowni wchodzą dwa kotły wsadowe na słomę o mocy 300 kW każdy, rurociągi technologiczne, układ 2 zbiorników magazynowych gorącej wody o pojemności 15.000 litrów każdy ze zintegrowanym wewnątrz powierzchniowym wymiennikiem ciepła przystosowanym do pracy z ciśnieniem 16 bar. Kotłownia poprzez system sieci preizolowanych zasila kompleks gospodarstwa rolnego składający się z pałacu-rezydencji właścicieli, rządcówki, obiektów technicznych i samej gorzelni gdzie w ramach umowy została wykonana instalacja c.o. i c.w.u. całego budynku dostosowywanego na potrzeby siedziby zarządu przedsiębiorstwa.

Dzięki układom wymienników ciepła można kotłami o ciśnieniu roboczym <0,5bara ogrzewać obiekty zlokalizowane na różnych poziomach i różnych wysokościach z maksymalnym ciśnieniem pracy 16bar. Wersja specjalna konstrukcji kotłów pozwala je stosować do bezpośredniego zasilania instalacji z ciśnieniami powyżej 0,5bara unikając kosztownych pomp i wymienników zewnętrznych. Klient: Duże gospodarstwo rolne z zespołem pałacowym Lokalizacja: Wielkopolska Okres realizacji: czerwiec-wrzesień 2010

No Comments Yet.

add your comment