montaż i spawanie urządzeń

ENERGO-KONCEPT prowadzi montaż i spawania urządzeń ciśnieniowych, armatury, naprawy i remonty urządzeń nadzorowanych przez UDT.

ENERGO-KONCEPT wykonuje analizy i oceny ekonomiczne w zakresie efektywności energetycznej oraz projektowanie obiektów i instalacji przemysłowych do wytwarzania gorącej wody i pary.

Bogate doświadczenie całej naszej załogi zdobyte w sektorze cieplnym i energetyce pozwala nam sprawnie i skutecznie realizować powierzone naszej firmie zadania.

No Comments Yet.

add your comment