Tag Archives: sit amet

 1. projektowanie i produkcja :
  • urządzeń ciśnieniowych w ramach dyrektywy 97/23/WE (PED)
  • specjalistycznych wymienników ciepła
  • ekonomizerów do kotłów wodnych i parowych
  • kotłów wodnych i parowych małej i średniej mocy opalanych paliwami stałymi i biomasą
  • palenisk retortowych i rusztów schodkowych do spalania odpadów, torfu i biomasy
  • naczyń wzbiorczych i zbiorników
  • drzwi włazowych, wzierników, klap antyeksplozyjnych w wykonaniu gazoszczelnym i/lub żaroodpornym do kanałów spalin, kotłów, piecy przemysłowych i aparatów
  • elementów dodatkowych i pomocniczych do ciepłownictwa i energetyki
.
Read more