Usługi techniczne

Comments are closed

Wykonujemy usługi technicznie w zakresie:
– specjalistycznego montażu i spawania urządzeń ciśnieniowych, armatury itp.,
– napraw i remontów urządzeń nadzorowanych przez UDT,
– wykonawstwa elementów urządzeń z materiałów ogniotrwałych