Usługi inżynierskie

Comments are closed

– analizy i oceny ekonomicznych możliwości wykorzystania potencjalnych źródeł oszczędności energii,
– projektowania obiektów i instalacji przemysłowych do wytwarzania gorącej wody i pary technologicznej ze wskazaniem na alternatywne źródła energii.