Projektowanie i produkcja

Comments are closed

– urządzeń ciśnieniowych w ramach dyrektywy 97/23/WE (PED),
– specjalistycznych wymienników ciepła,
– ekonomizerów do kotłów wodnych i parowych,
– kotłów wodnych i parowych małej i średniej mocy opalanych paliwami stałymi i biomasą,
– palenisk retortowych i rusztów schodkowych do spalania odpadów, torfu i biomasy,
– naczyń wzbiorczych i zbiorników,
– drzwi włazowych, wzierników, klap antyeksplozyjnych w wykonaniu gazoszczelnym i/lub żaroodpornym do kanałów spalin, kotłów, piecy przemysłowych i aparatów,
– elementów dodatkowych i pomocniczych do ciepłownictwa i energetyki,