Kończą się prace przy kotłowni parowej opalanej pozostałościami poprodukcyjnymi przemysłu owocowo-warzywnego z alternatywnym spalaniem zrębków drewna lub ich współspalaniu. Zakres prac obejmuje: produkcję większości  urządzeń, montaż i uruchomienie. Podstawowym elementem instalacji jest kocioł parowy czterociągowy wykonany w technologii ścian szczelnych o zminimalizowanej bezwładności cieplnej i skróconym  czasie rozruchu. Zastosowanie rusztu schodkowego daje możliwość wykorzystania jako paliwa prawie każdy rodzaj biomasy, tańszy w danym okresie. Instalacja wytwarza parę nasyconą o ciśnieniu 12 bar , która przede wszystkim służy do celów produkcyjnych i grzewczych w przypadku nadwyżek energii. [nggallery id=3] Wraz.
Read more