Blog Archives

W skład kotłowni wchodzą dwa kotły wsadowe na słomę o mocy 300 kW każdy, rurociągi technologiczne, układ 2 zbiorników magazynowych gorącej wody o pojemności 15.000 litrów każdy ze zintegrowanym wewnątrz powierzchniowym wymiennikiem ciepła przystosowanym do pracy z ciśnieniem 16 bar. Kotłownia poprzez system sieci preizolowanych zasila kompleks gospodarstwa rolnego składający się z pałacu-rezydencji właścicieli, rządcówki, obiektów technicznych i samej gorzelni gdzie w ramach umowy została wykonana instalacja c.o. i c.w.u. całego budynku dostosowywanego na potrzeby siedziby zarządu przedsiębiorstwa. [nggallery id=7] Dzięki układom wymienników ciepła można kotłami o.
Read more
Kończą się prace przy kotłowni parowej opalanej pozostałościami poprodukcyjnymi przemysłu owocowo-warzywnego z alternatywnym spalaniem zrębków drewna lub ich współspalaniu. Zakres prac obejmuje: produkcję większości  urządzeń, montaż i uruchomienie. Podstawowym elementem instalacji jest kocioł parowy czterociągowy wykonany w technologii ścian szczelnych o zminimalizowanej bezwładności cieplnej i skróconym  czasie rozruchu. Zastosowanie rusztu schodkowego daje możliwość wykorzystania jako paliwa prawie każdy rodzaj biomasy, tańszy w danym okresie. Instalacja wytwarza parę nasyconą o ciśnieniu 12 bar , która przede wszystkim służy do celów produkcyjnych i grzewczych w przypadku nadwyżek energii. [nggallery id=3] Wraz.
Read more