Kotłownia parowa na wytłoki

Kończą się prace przy kotłowni parowej opalanej pozostałościami poprodukcyjnymi przemysłu owocowo-warzywnego z alternatywnym spalaniem zrębków drewna lub ich współspalaniu.

Zakres prac obejmuje: produkcję większości  urządzeń, montaż i uruchomienie.

Podstawowym elementem instalacji jest kocioł parowy czterociągowy wykonany w technologii ścian szczelnych o zminimalizowanej bezwładności cieplnej i skróconym  czasie rozruchu. Zastosowanie rusztu schodkowego daje możliwość wykorzystania jako paliwa prawie każdy rodzaj biomasy, tańszy w danym okresie. Instalacja wytwarza parę nasyconą o ciśnieniu 12 bar , która przede wszystkim służy do celów produkcyjnych i grzewczych w przypadku nadwyżek energii.

Wraz z kotłem współpracuje bębnowa suszarnia paliwa z układem zasobników i podajników ślimakowych. Jako paliwo podstawowe służą odpady z przetwórstwa owoców, dotychczas kłopotliwy odpad poprodukcyjny klienta.

Klient: Zakład przetwórstwa owoców

Lokalizacja: Wielkopolska

Okres realizacji: styczeń- czerwiec 2011

1 Response to "Kotłownia parowa na wytłoki"

 1. Dzień dobry
  Jesteśmy zainteresowani zakupem/budową instalacji do spalania wytłoków owocowych i produkcją pary technologicznej.
  Dysponujemy dziennie 60-80 tonami wytłoków jabłkowych.
  Nasze zapotrzebowanie na parę technologiczną 4-10t/h ;10 bar
  Aktualnie parę technologiczną produkujemy w kotłowni opalanej gazem(LNG)
  Na obecnym etapie Interesują nas rozwiązania techniczne/technologiczne proponowane przez Państwa Firmę oraz niezbędne informacje do opracowania założeń finansowo ekonomicznych
  Inwestycji.
  Mam nadzieję na rychłe spotkanie w celu uściślenia naszych potrzeb /wielkości zadania/orientacyjny koszt.

  Łączę pozdrowienia:
  Stanisław Joniec
  Dyr. ds. Produkcji Zagęszczonych Soków
  +48 600 210 201
  s.joniec@kampol-fruit.pl
  Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
  21-020 Milejów
  Partyzancka 11

add your comment