Blog

ENERGO-KONCEPT prowadzi montaż i spawania urządzeń ciśnieniowych, armatury, naprawy i remonty urządzeń nadzorowanych przez UDT. ENERGO-KONCEPT wykonuje analizy i oceny ekonomiczne w zakresie efektywności energetycznej oraz projektowanie obiektów i instalacji przemysłowych do wytwarzania gorącej wody i pary. Bogate doświadczenie całej naszej załogi zdobyte w sektorze cieplnym i energetyce pozwala nam sprawnie i skutecznie realizować powierzone naszej firmie zadania..
Read more
ENERGO-KONCEPT oferuje usługi techniczne w zakresie: - specjalistycznego montażu i spawania urządzeń ciśnieniowych, armatury itp. - napraw i remontów urządzeń nadzorowanych przez UDT - wykonawstwa elementów urządzeń z materiałów ogniotrwałych.
Read more